Skip to main content

Tefter značenje

šta znači Tefter

Na latinici: Definicija i značenje reči Tefter (od grčke reči: diftira,od turske reči: defter) beležnica, spisak, zapisnik; računska knjiga; trgovačka knjiga primanja i izdavanja.

Reč Tefter napisana unazad: retfet i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. дифтира, тур. дефтер) бележница, списак, записник; рачунска књига; трговачка књига примања и издавања.

Slično: 
Tefterdar činovnik koji vodi knjigu primanja i izdavanja, računovođa....
Tefter beležnica, spisak, zapisnik; računska knjiga; trgovačka knjiga prima...
Tefromantija proricanje iz pepela, naročito iz pepela spaljenih žrtava; up. spod...
Tefilin uzan crni kaiš sa kutijicom, u kojoj se nalaze izreke iz Biblije na...
Teferič izlet u prirodu sa zabavom, razo-nodom, uživanje u prirodi; mesto g...
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači