Skip to main content

Tilozis značenje

šta znači Tilozis

Na latinici: Definicija i značenje reči Tilozis (od grčke reči: Š66 dobivam žuljeve)medicina: zadebljalost kože, žuljevitost, nažuljenost.

Reč Tilozis napisana unazad: sizolit i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. Ш66 добивам жуљеве) мед. задебљалост коже, жуљевитост, нажуљеност.

Slično: 
Til Ojlenšpigel junak velikog broja starih nemačkih narodnih priča o raznim podvizi...
Tilozis med. zadebljalost kože, žuljevitost, nažuljenost....
Tiloza nemački trgovački naziv za razne etre celuloze koji služe kao apretur...
Tilerije nekadašnja palata u Parizu, podignuta 1564. na mestu gde su dotle b...
Tilda 1. u gramatičkoj i rečničkoj terminologiji: izvijena položena crtic...
Tilberi lake otvorene engleske dvokolice sa jednim konjem i sa dva sedišta....
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači