Skip to main content

Tiosulfati značenje

šta znači Tiosulfati

Na latinici: Definicija i značenje reči Tiosulfati (od grčke reči: theion, sulfati, v.) soli tiosumporne kiseline; najvažnija natri-jumtiosulfat; upotrebljava se u fotografiji i u kvantitativnoj volumetrijskoj analizi.

Reč Tiosulfati napisana unazad: itaflusoit i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. тхеион, сулфати, в.) соли тиосумпорне киселине; најважнија натри-јумтиосулфат; употребљава се у фотографији и у квантитативној волуметријској анализи.

Slično: 
Tiosulfati soli tiosumporne kiseline; najvažnija natri-jumtiosulfat; upotreblja...
Tiokol naziv za neke elastične i termoplastične mase slične kaučuku. ...
Tioindigo organsko hemijsko jedinjenje, čiji su mole-kuli gotovo istog sastava...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači