Skip to main content

Toka značenje

šta znači Toka

Na latinici: Definicija i značenje reči Toka (ital. tocca) kapa pripijena uz glavu koja se može nositi ispod šešira; kapa (advokatske, sudijska, trkačka); vrsta malog ženskog šešira.

Reč Toka napisana unazad: akot i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (итал. тоцца) капа припијена уз главу која се може носити испод шешира; капа (адвокатске, судијска, тркачка); врста малог женског шешира.

Slično: 
Toksonoze pl. med. bolesti usled trovanja....
Toksodonti kol. gorostasni sisari čije su okamenotine nađene u oligocenu i plis...
Toksodermije med. toksična, otrovna oboljenja kože....
Toksivi pl. med. otrovni, po hemijskom svojstvu nepoznati proizvodi razmene...
Toksikum prvobitno: otrov u koji su se natapale strele; danas: otrov....
Toksikomanija , strast za uživanjima koja sadrže otrov, npr. alkohol, nikotin, opij...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači