Skip to main content

Toksikomanija značenje

šta znači Toksikomanija

Na latinici: Definicija i značenje reči Toksikomanija (od grčke reči: toxikon otrov, mania strast), strast za uživanjima koja sadrže otrov, npr. alkohol, nikotin, opijum, ko-kain i dr.

Reč Toksikomanija napisana unazad: ajinamokiskot i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. тоxикон отров, маниа страст), страст за уживањима која садрже отров, нпр. алкохол, никотин, опијум, ко-каин и др.

Slično: 
Toksonoze pl. med. bolesti usled trovanja....
Toksodonti kol. gorostasni sisari čije su okamenotine nađene u oligocenu i plis...
Toksodermije med. toksična, otrovna oboljenja kože....
Toksivi pl. med. otrovni, po hemijskom svojstvu nepoznati proizvodi razmene...
Toksikum prvobitno: otrov u koji su se natapale strele; danas: otrov....
Toksikomanija , strast za uživanjima koja sadrže otrov, npr. alkohol, nikotin, opij...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači