Skip to main content

Tokata značenje

šta znači Tokata

Na latinici: Definicija i značenje reči Tokata (ital. toccata) muz. klavirska ili orguljska kompozicija slobodne forme u kojoj se obe ruke često smenjuju pri izvođenju jedne notne figure.

Reč Tokata napisana unazad: atakot i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (итал. тоццата) муз. клавирска или оргуљска композиција слободне форме у којој се обе руке често смењују при извођењу једне нотне фигуре.

Slično: 
Toksonoze pl. med. bolesti usled trovanja....
Toksodonti kol. gorostasni sisari čije su okamenotine nađene u oligocenu i plis...
Toksodermije med. toksična, otrovna oboljenja kože....
Toksivi pl. med. otrovni, po hemijskom svojstvu nepoznati proizvodi razmene...
Toksikum prvobitno: otrov u koji su se natapale strele; danas: otrov....
Toksikomanija , strast za uživanjima koja sadrže otrov, npr. alkohol, nikotin, opij...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači