Skip to main content

Tokirati značenje

šta znači Tokirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Tokirati (ital. toccare)slikarstvo: raditi u krupnim i punim potezima, u obliku skida.

Reč Tokirati napisana unazad: itarikot i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (итал. тоццаре) слик. радити у крупним и пуним потезима, у облику скида.

Slično: 
Toksonoze pl. med. bolesti usled trovanja....
Toksodonti kol. gorostasni sisari čije su okamenotine nađene u oligocenu i plis...
Toksodermije med. toksična, otrovna oboljenja kože....
Toksivi pl. med. otrovni, po hemijskom svojstvu nepoznati proizvodi razmene...
Toksikum prvobitno: otrov u koji su se natapale strele; danas: otrov....
Toksikomanija , strast za uživanjima koja sadrže otrov, npr. alkohol, nikotin, opij...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači