Skip to main content

Tokmak značenje

šta znači Tokmak

Na latinici: Definicija i značenje reči Tokmak (tur. tokmak) malj, mali buzdovan; zvekir na vratima; teg obešen o uže iza vrata tako da se sama zatvaraju; velika kljusa, gvožđa (za hvatanje zveradi);figurativno: omalen i plećat čovek; šmokljan, zvrn-dov, čovek zadrt a glup.

Reč Tokmak napisana unazad: kamkot i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (тур. токмак) маљ, мали буздован; звекир на вратима; тег обешен о уже иза врата тако да се сама затварају; велика кљуса, гвожђа (за хватање зверади); фиг. омален и плећат човек; шмокљан, зврн-дов, човек задрт а глуп.

Slično: 
Toksonoze pl. med. bolesti usled trovanja....
Toksodonti kol. gorostasni sisari čije su okamenotine nađene u oligocenu i plis...
Toksodermije med. toksična, otrovna oboljenja kože....
Toksivi pl. med. otrovni, po hemijskom svojstvu nepoznati proizvodi razmene...
Toksikum prvobitno: otrov u koji su se natapale strele; danas: otrov....
Toksikomanija , strast za uživanjima koja sadrže otrov, npr. alkohol, nikotin, opij...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači