Skip to main content

Tokogonija značenje

šta znači Tokogonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Tokogonija (od grčke reči: tokos rađanje, porađanje, porođaj, gonos rođenje)biologija: v. tokogenija.

Reč Tokogonija napisana unazad: ajinogokot i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. токос рађање, порађање, порођај, гонос рођење) биол. в. токогенија.

Slično: 
Toksonoze pl. med. bolesti usled trovanja....
Toksodonti kol. gorostasni sisari čije su okamenotine nađene u oligocenu i plis...
Toksodermije med. toksična, otrovna oboljenja kože....
Toksivi pl. med. otrovni, po hemijskom svojstvu nepoznati proizvodi razmene...
Toksikum prvobitno: otrov u koji su se natapale strele; danas: otrov....
Toksikomanija , strast za uživanjima koja sadrže otrov, npr. alkohol, nikotin, opij...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači