Skip to main content

Tokograf značenje

šta znači Tokograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Tokograf (od grčke reči: tokos, grapho pišem) ned. instrumenat pomoću koga se može tačno odrediti kada će se trudna žena poroditi (pronalazak mađ. lekara Šandora Loran-Da).

Reč Tokograf napisana unazad: fargokot i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. токос, грапхо пишем) нед. инструменат помоћу кога се може тачно одредити када ће се трудна жена породити (проналазак мађ. лекара Шандора Лоран-Да).

Slično: 
Toksonoze pl. med. bolesti usled trovanja....
Toksodonti kol. gorostasni sisari čije su okamenotine nađene u oligocenu i plis...
Toksodermije med. toksična, otrovna oboljenja kože....
Toksivi pl. med. otrovni, po hemijskom svojstvu nepoznati proizvodi razmene...
Toksikum prvobitno: otrov u koji su se natapale strele; danas: otrov....
Toksikomanija , strast za uživanjima koja sadrže otrov, npr. alkohol, nikotin, opij...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači