Skip to main content

Tokologija značenje

šta znači Tokologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Tokologija (od grčke reči: tokos, logla nauka) nauka o porođajima.

Reč Tokologija napisana unazad: ajigolokot i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. токос, логла наука) наука о порођајима.

Slično: 
Toksonoze pl. med. bolesti usled trovanja....
Toksodonti kol. gorostasni sisari čije su okamenotine nađene u oligocenu i plis...
Toksodermije med. toksična, otrovna oboljenja kože....
Toksivi pl. med. otrovni, po hemijskom svojstvu nepoznati proizvodi razmene...
Toksikum prvobitno: otrov u koji su se natapale strele; danas: otrov....
Toksikomanija , strast za uživanjima koja sadrže otrov, npr. alkohol, nikotin, opij...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači