Skip to main content

Toksalbumini značenje

šta znači Toksalbumini

Na latinici: Definicija i značenje reči Toksalbumini (od grčke reči: toxik6n otrov, latinski albu-men belance) pl.medicina: otrovne belančevine (javljaju se, kao proizvodi razmene materija bakterija, u zmijskom otrovu i u otrovnim biljkama).

Reč Toksalbumini napisana unazad: inimublaskot i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. тоxик6н отров, лат. албу-мен беланце) пл. мед. отровне беланчевине (јављају се, као производи размене материја бактерија, у змијском отрову и у отровним биљкама).

Slično: 
Toksonoze pl. med. bolesti usled trovanja....
Toksodonti kol. gorostasni sisari čije su okamenotine nađene u oligocenu i plis...
Toksodermije med. toksična, otrovna oboljenja kože....
Toksivi pl. med. otrovni, po hemijskom svojstvu nepoznati proizvodi razmene...
Toksikum prvobitno: otrov u koji su se natapale strele; danas: otrov....
Toksikomanija , strast za uživanjima koja sadrže otrov, npr. alkohol, nikotin, opij...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači