Skip to main content

Toksikologija značenje

šta znači Toksikologija

Na latinici: Definicija i značenje reči Toksikologija (od grčke reči: toxikon sc. pharmakon otrov kojim su mazane strele, od toxikos koji pripada luku i streli, logfa nauka) nauka o otrovima, njihovom dejstvu, razvijanju i lečenju.

Reč Toksikologija napisana unazad: ajigolokiskot i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. тоxикон сц. пхармакон отров којим су мазане стреле, од тоxикос који припада луку и стрели, логфа наука) наука о отровима, њиховом дејству, развијању и лечењу.

Slično: 
Toksonoze pl. med. bolesti usled trovanja....
Toksodonti kol. gorostasni sisari čije su okamenotine nađene u oligocenu i plis...
Toksodermije med. toksična, otrovna oboljenja kože....
Toksivi pl. med. otrovni, po hemijskom svojstvu nepoznati proizvodi razmene...
Toksikum prvobitno: otrov u koji su se natapale strele; danas: otrov....
Toksikomanija , strast za uživanjima koja sadrže otrov, npr. alkohol, nikotin, opij...
Sve reči na slovo tZnačenje Sta znači