Skip to main content

Tradicionalan značenje

šta znači Tradicionalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Tradicionalan (latinski traditio predanje) predanjski, raširen predanjem; osnovan na predanju; uobičajen; tradicionalna književnost narodna književnost.

Reč Tradicionalan napisana unazad: tradicionalan i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. традитио предање) предањски, раширен предањем; основан на предању; уобичајен; традиционална књижевност народна књижевност.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači