Skip to main content

Trahifonija značenje

šta znači Trahifonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Trahifonija (od grčke reči: trachys, phone glas)medicina: grubost glasa, promuklost.

Reč Trahifonija napisana unazad: trahifonija i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. трацхyс, пхоне глас) мед. грубост гласа, промуклост.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo t