Skip to main content

Tradirati značenje

šta znači Tradirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Tradirati (latinski trans, dare, tradere) predati, predavati, izručiti, isporučiti, usmeno preneti, razneti (vest, priču, pouku); pou-čavati.

Reč Tradirati napisana unazad: tradirati i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. транс, даре, традере) предати, предавати, изручити, испоручити, усмено пренети, разнети (вест, причу, поуку); поу-чавати.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači