Skip to main content

Trafikant značenje

šta znači Trafikant

Na latinici: Definicija i značenje reči Trafikant (ital. trafficante) trgovac, prodavac, naročito duvana.

Reč Trafikant napisana unazad: trafikant i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. траффицанте) трговац, продавац, нарочито дувана.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo t