Skip to main content

Tragus značenje

šta znači Tragus

Na latinici: Definicija i značenje reči Tragus (od grčke reči: tragos)medicina: prčevina, smrad koji se stvara pod pazuhom;anatomija: ispust na prednjoj ivici ušne školjke, ušni koz-lac.

Reč Tragus napisana unazad: tragus i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. трагос) мед. прчевина, смрад који се ствара под пазухом; анат. испуст на предњој ивици ушне шкољке, ушни коз-лац.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači