Skip to main content

Trahealai značenje

šta znači Trahealai

Na latinici: Definicija i značenje reči Trahealai (od grčke reči: tracheia) dušnični, koji se tiče dušnika.

Reč Trahealai napisana unazad: trahealai i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. трацхеиа) душнични, који се тиче душника.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo t