Skip to main content

Traheoragija značenje

šta znači Traheoragija

Na latinici: Definicija i značenje reči Traheoragija (od grčke reči: tracheia, koren rag- od regnymi slomim, skrham, prekinem)medicina: krvarenje dušnika.

Reč Traheoragija napisana unazad: traheoragija i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (грч. трацхеиа, корен раг- од регнyми сломим, скрхам, прекинем) мед. крварење душника.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo t