Skip to main content

Traktorima značenje

šta znači Traktorima

Na latinici: Definicija i značenje reči Traktorima (od latinske reči: tractoria) matematika: kriva od čijih tangenti, računajući od dodirne tačke, jedna data kriva ili prava (direk-triks) odseca uvek jednake delove.

Reč Traktorima napisana unazad: traktorima i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. трацториа) мат. крива од чијих тангенти, рачунајући од додирне тачке, једна дата крива или права (дирек-трикс) одсеца увек једнаке делове.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači