Skip to main content

Traktoriograf značenje

šta znači Traktoriograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Traktoriograf (latinski trahere vući, od grčke reči: grap-ho pišem) sprava kojom se tačno izraču-nava dužina krivih linija.

Reč Traktoriograf napisana unazad: traktoriograf i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. трахере вући, грч. грап-хо пишем) справа којом се тачно израчу-нава дужина кривих линија.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači