Skip to main content

Traminac značenje

šta znači Traminac

Na latinici: Definicija i značenje reči Traminac (nem. Traminer) 1. vrsta veoma slatkog i ukusnog belog i crnog grožđa, poreklom iz Tramina (Južni Tirol); 2. vino visokog kvaliteta koje se dobiva od toga grožđa; 3. vrsta jabuke.

Reč Traminac napisana unazad: traminac i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (нем. Траминер) 1. врста веома слатког и укусног белог и црног грожђа, пореклом из Трамина (Јужни Тирол); 2. вино високог квалитета које се добива од тога грожђа; 3. врста јабуке.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači