Skip to main content

Trampolin značenje

šta znači Trampolin

Na latinici: Definicija i značenje reči Trampolin (ital. trampolino) odskočnica, skakačka daska, kosa pružena daska koja pojačava zamah tela kod skoka (gimnastičkog, u vodu i dr.); trambulina.

Reč Trampolin napisana unazad: trampolin i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. трамполино) одскочница, скакачка даска, коса пружена даска која појачава замах тела код скока (гимнастичког, у воду и др.); трамбулина.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači