Skip to main content

Transcendentalan značenje

šta znači Transcendentalan

Na latinici: Definicija i značenje reči Transcendentalan (od latinske reči: transscendentalis)fizika: koji, posmatran logički, leži pre svakog iskustva, koji čini mogućim saznanje iskustva; transcendentalna logika (nasuprot opštoj logici) bavi se oblicima mišljenja u vezi sa saznanjem iskustva, predmeta, danoga u prostoru i vremenu; transcendentalna filozofija po Kantu: sistem svih principa čistoga uma, „sistem svih pojmova razuma i načela, ali samo ukoliko se tiču predmeta koji su dati čulima i koji se mogu dokazivati iskustvom" (njen osobeni zadatak je anali-za čistog razuma, a sadrži „uslove i prve elemente celokupnog našeg saznanja a priori"); transcendentalni idealizam učenje Kantovo po kome se stvar po sebi ne može saznati, i koje smatra prostor i vreme oblicima čulnog opaža j a a priori.

Reč Transcendentalan napisana unazad: transcendentalan i sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (нлат. транссценденталис) физ. који, посматран логички, лежи пре сваког искуства, који чини могућим сазнање искуства; трансцендентална логика (насупрот општој логици) бави се облицима мишљења у вези са сазнањем искуства, предмета, данога у простору и времену; трансцендентална филозофија по Канту: систем свих принципа чистога ума, „систем свих појмова разума и начела, али само уколико се тичу предмета који су дати чулима и који се могу доказивати искуством" (њен особени задатак је анали-за чистог разума, а садржи „услове и прве елементе целокупног нашег сазнања а приори"); трансцендентални идеализам учење Кантово по коме се ствар по себи не може сазнати, и које сматра простор и време облицима чулног опажа ј а а приори.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo t