Skip to main content

Transeuntan značenje

šta znači Transeuntan

Na latinici: Definicija i značenje reči Transeuntan (latinski transiens, transeuntis) fil. koji prelazi preko čega (npr. pojma, stvari), koji zalazi u drugu oblast.

Reč Transeuntan napisana unazad: transeuntan i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. трансиенс, трансеунтис) фил. који прелази преко чега (нпр. појма, ствари), који залази у другу област.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači