Skip to main content

Transfer značenje

šta znači Transfer

Na latinici: Definicija i značenje reči Transfer (latinski transferre prenositi) 1.pravo: akt kojim se prenosi pravo sopstvenosti neke rente, radnje, poseda islično: na neko drugo lice; 2.finansije: prenos izvesne sume novca iz jedne zemlje u drugu,to jest iz jedne valute u drugu; 3. prenos nominalnih hartija od vrednosti s jednog sopstvenika na drugog.

Reč Transfer napisana unazad: transfer i sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. трансферре преносити) 1. прав. акт којим се преноси право сопствености неке ренте, радње, поседа и сл. на неко друго лице; 2. фин. пренос извесне суме новца из једне земље у другу, тј. из једне валуте у другу; 3. пренос номиналних хартија од вредности с једног сопственика на другог.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo t