Skip to main content

Transformisati značenje

šta znači Transformisati

Na latinici: Definicija i značenje reči Transformisati (latinski transformare) preuo-bličiti, preuobličavati, preobličiti, preoblikovati, preobraziti, pretvoriti, preobratiti, preinačiti; matematika: preinačiti, preinačavati, jednom matematičkom izrazu dati drugi oblik ne menjajući mu vrednost.

Reč Transformisati napisana unazad: transformisati i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. трансформаре) преуо-бличити, преуобличавати, преобличити, преобликовати, преобразити, претворити, преобратити, преиначити; мат. преиначити, преиначавати, једном математичком изразу дати други облик не мењајући му вредност.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo t