Skip to main content

Translacija značenje

šta znači Translacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Translacija (latinski translatio) 1. prenos, prenošenje, premeštanje; 2. prevod, prevođenje (na drugi jezik); 3.pravo: prenošenje, prenos (nekog prava); 4.fizika: pomerio kretanje, kretanje jednog tela kod koga sve njegove tačke opisuju paralelne, podjedna-ke, istoupravljene puteve.

Reč Translacija napisana unazad: translacija i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (лат. транслатио) 1. пренос, преношење, премештање; 2. превод, превођење (на други језик); 3. прав. преношење, пренос (неког права); 4. физ. померио кретање, кретање једног тела код кога све његове тачке описују паралелне, подједна-ке, истоуправљене путеве.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači