Skip to main content

Translacio juris značenje

šta znači Translacio juris

Na latinici: Definicija i značenje reči Translacio juris (latinski translatio juris) prenošenje jednog prava na nekog drugog.

Reč Translacio juris napisana unazad: translacio juris i sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (лат. транслатио јурис) преношење једног права на неког другог.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači