Skip to main content

Translatoran značenje

šta znači Translatoran

Na latinici: Definicija i značenje reči Translatoran (od latinske reči: translatorius) pomeran, pri kojem se svaka tačka kreće; v. tran-slacija 4; rotatoran.

Reč Translatoran napisana unazad: translatoran i sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (нлат. транслаториус) померан, при којем се свака тачка креће; в. тран-слација 4; ротаторан.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači