Skip to main content

Transmitirati značenje

šta znači Transmitirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Transmitirati (latinski transmittere) predati, isporučiti;fizika: preneti silu, prenositi silu (up. transmisija).

Reč Transmitirati napisana unazad: transmitirati i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. трансмиттере) предати, испоручити; физ. пренети силу, преносити силу (уп. трансмисија).

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači