Skip to main content

Transmutacija značenje

šta znači Transmutacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Transmutacija (latinski transmutatio) preobražavanje, pretvaranje; preobraženje, pretvorena; preobraženog, pretvore-nost; sposobnost preobražavala; teorija transmutacijebiologija: učenje o preobražavanju ili postanku, shvatanje koje su (još pre Darvina, up. darvinizam) postavili Lamark i drugi prirodnjaci, po kome su se sva organska bića razvila iz jednog prao-blika ili nekoliko najprostijih praob-lika=descendentna teorija.

Reč Transmutacija napisana unazad: transmutacija i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. трансмутатио) преображавање, претварање; преображење, претворена; преображеног, претворе-ност; способност преображавала; теорија трансмутације биол. учење о преображавању или постанку, схватање које су (још пре Дарвина, уп. дарвинизам) поставили Ламарк и други природњаци, по коме су се сва органска бића развила из једног прао-блика или неколико најпростијих праоб-лика=десцендентна теорија.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači