Skip to main content

Transponirati značenje

šta znači Transponirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Transponirati (latinski transponere) premestiti, premeštati; matematika: članove jednačine prebaciti s jedne strane na drugu; muz. prevesti na drugi (viši ili niži) glas.

Reč Transponirati napisana unazad: transponirati i sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. транспонере) преместити, премештати; мат. чланове једначине пребацити с једне стране на другу; муз. превести на други (виши или нижи) глас.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo t