Skip to main content

Transport značenje

šta znači Transport

Na latinici: Definicija i značenje reči Transport (od latinske reči: transportus) 1. prenos, prevoz, prenošenje, prevoženje (putnika, robe i dr.); 2. roba koja se prevozi; 3. u knjigovodstvu: prenos, prenošenje zbira računa sa završetka jedne strane na početak druge.

Reč Transport napisana unazad: transport i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. транспортус) 1. пренос, превоз, преношење, превожење (путника, робе и др.); 2. роба која се превози; 3. у књиговодству: пренос, преношење збира рачуна са завршетка једне стране на почетак друге.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo t