Skip to main content

Transporti značenje

šta znači Transporti

Na latinici: Definicija i značenje reči Transporti (latinski transportus) prenosni, prevozni, koji se tiče prenosa ili preveza, koji vrši prenos ili prevoz; tran-sportne mašine teh. sprave koje, obično pokretane transmisijom, vrše prenos materijala s jednog mesta rada na drugo, a same ostaju na istom mestu, npr. dizalice i dr.

Reč Transporti napisana unazad: transporti i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. транспортус) преносни, превозни, који се тиче преноса или превеза, који врши пренос или превоз; тран-спортне машине тех. справе које, обично покретане трансмисијом, врше пренос материјала с једног места рада на друго, а саме остају на истом месту, нпр. дизалице и др.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo t