Skip to main content

Tranzit značenje

šta znači Tranzit

Na latinici: Definicija i značenje reči Tranzit (ital. transito)trgovina: provoz (ili: prevoz) robe ili dobara kroz jednu zemlju u drugu bez carine ili po naročitoj ca-rinskoj tarifi); pr. tranzitni provozni, prevozim.

Reč Tranzit napisana unazad: tranzit i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (итал. трансито) трг. провоз (или: превоз) робе или добара кроз једну земљу у другу без царине или по нарочитој ца-ринској тарифи); пр. транзитни провозни, превозим.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo tZnačenje Šta znači