Skip to main content

Tratarela značenje

šta znači Tratarela

Na latinici: Definicija i značenje reči Tratarela (ital. trattarella)trgovina: mala menica, menica sa malim iznosom.

Reč Tratarela napisana unazad: tratarela i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (итал. траттарелла) трг. мала меница, меница са малим износом.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo t