Skip to main content

Trauma značenje

šta znači Trauma

Na latinici: Definicija i značenje reči Trauma (od grčke reči: trauma) rana, ozleda, povreda (telesna ili duševna); psihička trauma veoma jak i neizgladljiv duševni potres, kao posledica nekog strašnog i po život opasnog doživljaja.

Reč Trauma napisana unazad: trauma i sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. траума) рана, озледа, повреда (телесна или душевна); психичка траума веома јак и неизгладљив душевни потрес, као последица неког страшног и по живот опасног доживљаја.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo t