Skip to main content

Traumaticin značenje

šta znači Traumaticin

Na latinici: Definicija i značenje reči Traumaticin (od grčke reči: trauma rana)farmacija: rastvor gutaperke u hloroformu.

Reč Traumaticin napisana unazad: traumaticin i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. траума рана) фарм. раствор гутаперке у хлороформу.

Slično: 
Trač brbljanje, ogovaranje, olajavanje, klevetanje....
Trahoma med. veoma težak oblik zaraznog zapaljenja očiju, kod koga se u vez...
Trahifonija med. grubost glasa, promuklost. ...
Trahit min. gromadna stena porfirne strukture, boje obično svetle i hrapav...
Trahielkoza med. čir ili prišt u dušniku. ...
Traheocela (grč. tracheia, kele prosutost, prodor, kila med. prosutost dušnika....
Sve reči na slovo t