Skip to main content

Tuaža značenje

šta znači Tuaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Tuaža (fr. touage, eng. towage) mor. vučenje lađe pomoću konopca (palamara), naročito po kanalima i rekama.

Reč Tuaža sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (фр. тоуаге, енг. тоwаге) мор. вучење лађе помоћу конопца (паламара), нарочито по каналима и рекама.


Tuaža mor. vučenje lađe pomoću konopca , naročito po kanalima i rekama....
Sve reči na slovo t