Skip to main content

Tuba stentorea značenje

šta znači Tuba stentorea

Na latinici: Definicija i značenje reči Tuba stentorea (latinski tuba stentorea) cev za govor, za pojačavanje glasa;isto znači i Stentor.

Reč Tuba stentorea napisana unazad: tuba stentorea i sastoji se od 14 slova.

На Ћирилици: (лат. туба стентореа) цев за говор, за појачавање гласа; уп. Стентор.

Slično: 
Tubus cev; dogled, durbin; gubi kapilares pl. kapilarne cevi. ...
Tubulozan u obliku cevi, cevast; tubulozne žlezde zool. cevaste žlezde...
Tubuliti pl. geol. cevasta okamenotina jedne vrste biljkiživotinja; kanomiti....
Tuberozitet kvrgavost, gukavost; med. izraštaj....
Tuberozan kvrgav, gukast, krtolast; bolestan od tuberkuloze; koji potiče od t...
Tuberoza vot. biljka iz porodice sunovrati , sa vrlo mirisnim belim cvetovim...
Sve reči na slovo t