Skip to main content

Tuberozitet značenje

šta znači Tuberozitet

Na latinici: Definicija i značenje reči Tuberozitet (od latinske reči: tuberositas) kvrgavost, gukavost;medicina: izraštaj.

Reč Tuberozitet napisana unazad: tuberozitet i sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (нлат. тубероситас) квргавост, гукавост; мед. израштај.

Slično: 
Tubus cev; dogled, durbin; gubi kapilares pl. kapilarne cevi. ...
Tubulozan u obliku cevi, cevast; tubulozne žlezde zool. cevaste žlezde...
Tubuliti pl. geol. cevasta okamenotina jedne vrste biljkiživotinja; kanomiti....
Tuberozitet kvrgavost, gukavost; med. izraštaj....
Tuberozan kvrgav, gukast, krtolast; bolestan od tuberkuloze; koji potiče od t...
Tuberoza vot. biljka iz porodice sunovrati , sa vrlo mirisnim belim cvetovim...
Sve reči na slovo t