Skip to main content

Tufek značenje

šta znači Tufek

Na latinici: Definicija i značenje reči Tufek (pere. tufenk,od turske reči: tufek) puška; pucanj iz puške.

Reč Tufek sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (пере. туфенк, тур. туфек) пушка; пуцањ из пушке.


Tufek puška; pucanj iz puške....
Tuf geol. kamen koji je postao od masa razdrobljenog materijala i pepela...
Sve reči na slovo t