Skip to main content

Tugrik značenje

šta znači Tugrik

Na latinici: Definicija i značenje reči Tugrik novčana jedinica Mongolije (1 tug-rik = 100 monga).

Reč Tugrik sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: новчана јединица Монголије (1 туг-рик = 100 монга).


Tugrik novčana jedinica Mongolije ....
Tugi pl. tajna bratstva zlikovaca i ubica u Indiji, čiji članovi, po prop...
Tug konjski rep privezan na vrhu koplja, sa zlatnom jabukom na vrhu, ko...
Sve reči na slovo t