Skip to main content

Tukan značenje

šta znači Tukan

Na latinici: Definicija i značenje reči Tukan (braz. tucano)zoologija: ptica sa vrlo velikim kljunom, slična gavranu.

Reč Tukan sastoji se od 5 slova.

На Ћирилици: (браз. туцано) зоол. птица са врло великим кљуном, слична гаврану.


Tukan zool. ptica sa vrlo velikim kljunom, slična gavranu....
Sve reči na slovo t