Skip to main content

Tumidan značenje

šta znači Tumidan

Na latinici: Definicija i značenje reči Tumidan (latinski tumidus)medicina: otekao, otečen, natečen, naduven.

Reč Tumidan sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. тумидус) мед. отекао, отечен, натечен, надувен.


Tumult metež, buka, graja, gužva, nemir, lom; uzbuna....
Tumul gomila; grob....
Tumor med. otok, novostvoreni izraštaj tkiva na čovečjem ili životinjskom ...
Tumidan med. otekao, otečen, natečen, naduven....
Tumbas čamac za pontonski most....
Sve reči na slovo t