Skip to main content

Urgentav značenje

šta znači Urgentav

Na latinici: Definicija i značenje reči Urgentav (latinski urgens) hitan, prešan, neodložan.

Reč Urgentav sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (лат. ургенс) хитан, прешан, неодложан.


Urgirati navaljivati, gurati, požurivati neku stvar , uporno nastojati da se...
Urgencija hitnost, prešnost, neodložnost, požurivanje....
Urgentav hitan, prešan, neodložan....
Sve reči na slovo u