Skip to main content

Urtikarija značenje

Šta znači Urtikarija

Na latinici: Definicija i značenje reči Urtikarija (od latinske reči: urticaria, latinski urtica kopriva, žara)medicina: koprivnjača.

Reč Urtikarija napisana unazad: ajirakitru

Urtikarija se sastoji od 10 slova.

Šta je Urtikarija

На Ћирилици: (нлат. уртицариа, лат. уртица коприва, жара) мед. копривњача.

Slično: 
Urtikacija med. šibanje koprivom . ...
Urtikarija med. koprivnjača. ...
Sve reči na slovo u