Skip to main content

Urtikarija značenje

šta znači Urtikarija

Na latinici: Definicija i značenje reči Urtikarija (od latinske reči: urticaria, latinski urtica kopriva, žara)medicina: koprivnjača.

Reč Urtikarija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. уртицариа, лат. уртица коприва, жара) мед. копривњача.


Urtikacija med. šibanje koprivom . ...
Urtikarija med. koprivnjača. ...
Sve reči na slovo u