Skip to main content

Vaiz značenje

šta znači Vaiz

Na latinici: Definicija i značenje reči Vaiz (arap.,od turske reči: vaiz) propovednik, poznavalac verske literature (kod muslimana).

Reč Vaiz sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: (арап., тур. ваиз) проповедник, познавалац верске литературе (код муслимана).


Vaišnave pl. obožavaoci i poštovaoci boga Bitnu; up. višnujit. ...
Vaišja treća indijska kasta, u koju spadaju trgovci, zemljoradnici i zanatl...
Vaiz propovednik, poznavalac verske literature ....
Sve reči na slovo v